Koło przyjaciół przyrody „Jeżyk”

Koło przyjaciół przyrody „Jeżyk”

Dobrowolne, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zainteresowanych przyrodą i działaniem na rzecz jej ochrony. Podczas pracy wykorzystuję naturalną fascynację dzieci, jako bodziec do twórczej pracy. Starając uczyć ich opieki nad słabszymi, zależnymi od nas, potrzebującymi pomocy rozwijam w nich empatię. Wychowankowie spotykają wspaniałych ludzi o wielkim sercu działających na rzecz roślin i zwierząt. Mam nadzieję, że takimi ludźmi się staną w przyszłości.

 

Konkurs na wielkanocną ozdobę