Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

W ramach zespołów rewalidacyjno – wychowawczych prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną (od 7 do 25 roku życia).
Praca w zespole polega na realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych, konstruowanych dla każdego dziecka na podstawie wnikliwej obserwacji jego możliwości i umiejętności.
Cele i zadania obejmują stymulację wielozmysłową, która ma na celu: wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi.
Umiejętności te ćwiczymy podczas czynności codziennych, tj. podczas posiłków, toalety (trening czystości), ubierania się, rozbierania itp. oraz podczas zajęć:

 • stymulacji polisensorycznej – np. zajęcia na powitanie – „Poranny Krąg”,
 • rozwijających świadomość ciała – np. hydromasaż, ćwiczenia przed lustrem, zabawa
  z pacynką, zajęcia muzyczne z inscenizacją ruchową „Mapa ciała”, ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • rozwijających alternatywne formy komunikacji – np. sesje kontaktu wg programu „Kontakt
  i komunikacja” M i Ch. Knillów, wprowadzanie bodźców uprzedzających przed daną aktywnością,
 • umuzykalniających – np. „Wesoła Orkiestra”, odkrywanie i wystukiwanie dźwięków
  na różnych przedmiotach,
 • plastycznych – np. metoda malowania dłonią, palcami,
 • ruchowych – np. aktywność na placu zabaw, spacery po parku, sadzie, ogrodzie, wycieczki do lasu, zajęcia z udziałem psa – ćwiczenia i zadania w jego obecności.

STROIMY KLASĘ NA WIOSNĘ

Odnowiona, wyremontowana niedawno sala lekcyjna, w której zespół rewalidacyjno- wychowawczy ma swoje zajęcia jest przez nas systematycznie upiększana. Parę tygodni temu sadziliśmy w doniczkach wiosenne kwiaty, a dziś wykonywaliśmy stroiki wielkanocne w szklanych słojach. Taka dekoracja ładnie prezentuje się na parapecie

 

ZAJĘCIA RUCHOWE W ZESPOLE REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYM

Uczestnicy zespołu rewalidacyjno- wychowawczego brali udział w zajęciach ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej. Tematem było pokonywanie toru przeszkód. Wychowankowie radośnie uczestniczyli w proponowanych aktywnościach, które realizowali ze wsparciem nauczyciela.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach prowadzimy zajęcia w czterech zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.
Nauczyciele urozmaicają zajęcia prowadząc w pięknym parku, korzystają z bogato wyposażonej Sali Doświadczania Świata, z wanny z hydromasażem. Raz w tygodniu dla wszystkich zespołów organizowane są zajęcia grupowe według programu Weroniki Sherborne oraz zajęcia „Żywioły”. Z uczestnikami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną terapeutka prowadzi zajęcia z psem. Suczka Junka pomaga dzieciom
w różnych ćwiczeniach, co pozwala im na usprawnianie i dobry nastrój.

Uczestnicy zespołów rewalidacyjno – wychowawczych biorą udział w imprezach organizowanych na terenie Ośrodka i DPS-u: zabawy Andrzejkowe, Mikołajki, powitanie wiosny, zabawy z okazji Dnia Dziecka, apele, wycieczki, uroczyste zakończenia roku szkolnego.

MIKOŁAJKI W DPS

6 grudnia 2019 Mikołaj odwiedził uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Nowych Bielicach