Koło ceramiczne „Gniot”

W programie ,,Koła Gniot” przyjęliśmy założenia, cele, metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzględniając jego potrzeby intelektualne, emocjonalne i estetyczne.

Cele główne koła to:

  • Rozwijanie aktywności twórczej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zajęcia ceramiczne
  • Zapoznanie uczniów z technologią i różnorodnymi możliwościami przetwarzania i wypalania gliny
  • Rozwijanie sprawności manualnej uczniów poprzez lepienie i modelowanie w glinie

Inspiracją wykonywanych prac były przedmioty codziennego użytku, zwierzęta, ludzie, przyroda.
Prace uczestników były wypalane w piecu ceramicznym, co umożliwiło uczniom poznanie całego procesu wytwarzania ceramiki. Wykonane prace są wystawiane na konkursach, a także  sprzedawane są na aukcjach i kiermaszach okolicznościowych.  Misy, wazony, figurki zdobią pomieszczenia, a plenerowe rzeźby ceramiczne ładnie komponują z przyrodą wokół Ośrodka.