Klub sportowy „Wicher”

SKS „Wicher” Warnino to jedna z wielu form zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom w SOSW Warnino. Uczniowie podczas zajęć sportowych mogą szkolić swoje umiejętności w takich dyscyplinach jak: piłka
nożna, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, trójbój siłowy, gimnastyka oraz pływanie.

Uczniowie klubu uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, a także ogólnopolskim.

Wyjeżdżają na basen, gdzie uczą się oraz doskonalą poznane style pływackie.

SKS „Wicher” Warnino jest także sekcją Olimpiad Specjalnych Oddział
Zachodniopomorski. Dzięki Olimpiadom Specjalnym uczniowie mieli okazję
godnie reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach sportowych.

cher" Warnino to jedna z wielu form zajęć pozalekcyjnych 
oferowanych uczniom w SOSW Warnino. Uczniowie podczas zajęć sportowych 
mogą szkolić swoje umiejętności w takich dyscyplinach jak:  piłka
nożna, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, trójbój siłowy, gimnastyka 
oraz pływanie.
Uczniowie klubu uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu 
regionalnym, a także ogólnopolskim.
Wyjeżdżają na basen, gdzie uczą się oraz doskonalą poznane style
pływackie.
SKS "Wicher" Warnino jest także sekcją Olimpiad Specjalnych Oddział 
Zachodniopomorski. Dzięki Olimpiadom Specjalnym uczniowie mieli okazję 
godnie reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach sportowych.