Koło ekologiczne „Zielonym do góry”

Wiek szkolny to okres kształtowania się pewnego stylu życia, sposobu myślenia i działania. Ważny jest więc bezpośredni kontakt z przyrodą i rzetelne przekazywanie wiedzy na temat naszego środowiska naturalnego oraz uświadamianie dzieciom zagrożeń,  jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Zajęcia z ekologii pozwalają kształtować m.in. umiejętność segregacji odpadów, ekonomiczne gospodarowanie mediami (wodą, prądem), propagowanie zdrowego stylu życia.