Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klanza w szkole

Dziś klasy pani Uli, Marty, Olgi, Agaty i Wiesi mogły poszaleć na różnorodnych ćwiczeniach z chustą Klanzy. Ta animacyjna chusta daje szerokie pole do wymyślania zabaw integrujących grupę. Pozwala też m.in. na: utrwalenie więzi grupy, ćwiczenie zręczności i skupienia uwagi, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie precyzji małej i dużej motoryki, utrwalanie przestrzegania zasad, wywołanie dobrego nastroju oraz spontanicznych reakcji, ale przede wszystkim uczy współpracy między sobą. Same zalety.

 

Zajęcia logopedyczne

Na zajęciach logopedycznych uczniowie wykonują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i mimiczne. Ćwiczą wyrazy dźwiękonaśladowcze. Opowiadają historyjki obrazkowe, które usprawniają umiejętność myślenia i kojarzenia faktów.

Zajęcia biblioteczne

Dziś w szkolnej bibliotece pani Emilia rozmawiała z uczniami o przygodach kota Psota. Martyna czytała krótki tekst i wszyscy słuchali opowiadania o kocie. Potem wspólnie oglądali książki o zwierzętach i opowiadali o nich.

 

Uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Warninie jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, która ukończyła Gimnazjum.
Kształcenie i wychowanie uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest końcowym etapem procesu edukacji, celem nadrzędnym jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

Zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy
 • religia

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • zajęcia przedmiotowe
 • praktyki przysposabiające do pracy
 • zajęcia rewalidacyjne i pozalekcyjne
 • klasy wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy
 • zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: ceramicznej i kulinarnej
 • zajęcia praktyczne na terenie parku i ogrodu