Certyfikat dostępności

Strona internetowa spełnia wymogi standardu WCAG 2.0 w kategorii A oraz AA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526).
Strona internetowa spełnia także wymogi standardu WCAG 2.0 w kategorii AAA w następujących komponentach:
1). Spełnienie podwyższonego wymogu dot. kontrastu – 1.4.6 wzmocniony kontrast: Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu, posiada kontrast wynoszący przynajmniej 7:1, poza wyjątkami (Poziom AAA).
2). Zmiana kolorystyki strony na super kontrastową – specjalna wersja pozwalająca zmienić kontrast strony jednym kliknięciem na wyższy niż nawet z pkt 1.4.6 .
3). Spełnienie najwyższego wymogu – 1.4.9 Obrazy tekstu (bez wyjątków): Teksty w postaci grafiki są wykorzystywane jedynie w celach czysto dekoracyjnych lub też w przypadkach, gdy takie przedstawienie tekstu jest istotne dla przekazywanej informacji. (Poziom AAA) .
4). Spełnienie najwyższego wymogu – 2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków): Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.
5). Spełnienie najwyższego wymogu – 2.4.8 Lokalizacja: Dostępna jest informacja, w którym miejscu w danym serwisie internetowym znajduje się użytkownik. (Poziom AAA).
6). Spełnienie najwyższego wymogu – 2.4.10 Nagłówki sekcji: Nagłówki sekcji są używane do porządkowania treści. (Poziom AAA).

Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.